Oferta

Firma P.H.U.AMBUD wykonuje następujące usługi :

  • prace budowlane w pełnym zakresie ( stan surowy otwarty lub zamknięty, stan developerski, prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu ) związane z realizacją budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, użytkowych oraz budowli inżynieryjnych budownictwa lądowego
  • nadzór nad pracami budowlanymi – kadra techniczna posiada pełne uprawnienia budowlane do nadzorowania prac i kierowania      robotami budowlanymi ( funkcja : inspektora nadzoru, kierownika budowy )
  • projektowanie konstrukcji w budownictwie lądowym
  • kosztorysowanie inwestycji budowlanych budownictwa lądowego
  • doradztwo techniczne związane z przygotowaniem, realizacją, odbiorem końcowym budynków i budowli budownictwa lądowego
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków ( uprawnienia nadane przez Ministra Infrastruktury )
  • sporządzanie audytów energetycznych
  • sprzedaż domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej – pełna informacja na stronie internetowej http://dom.sygneczow.pl